12. Ročník (2015)

Dvanáctý ročník Pouti na Svatou horu proběhne v termínu:

28. – 30. srpna 2015

Legenda:

     Země je rozvrácena a zpustošena. Král místo správy země věnuje se spíše pitkám, zábavě a boji v cizích válkách. Vždy jednou za rok pořádá pro své pobavení turnaj pro neurozené – vojáky, žoldnéře i prostý lid – vítěz turnaje je pak povýšen do rytířského stavu a má zajištěno místo v královské družině. Je to ale zvláštní a krvavý turnaj – zápolí se na život a na smrt a zvítězit může pouze jeden. Jen ten nejlepší dokáže nalézt v divokých roklích pohraničního hvozdu korouhev se symbolem Grálu a udržet ji do slunce západu následujícího dne – musí bojovat proti všem dalším turnajníkům i proti nástrahám divočiny. Spolehnout se může pouze sám na sebe – v tomto boji nemá spojence a zrada číhá na každém kroku. Zahájení letošního turnaje se blíží a dobrodruzi z široka daleka se již začínají sjíždět, aby poměřili své síly…
 

Úvodem

O co vlastně jde?

Pouť na Svatou Horu je tažením, bitvou a hrou zároveň, jde o putování a několikadenní vzájemný boj kovovými a střelnými zbraněmi podle jednoduchých pravidel.

Celá akce je nyní situována spíše do oblasti západní a střední Evropy (v předchozích ročnících šlo spíše o Balkán či Svatou zemi doby křížových výprav), a to zejména co se dobové výzbroje, výstroje, oděvů a chování týče.

Od účastníků vyžaduje jistou míru úcty k dobovosti, chuť hrát a zahrát si a v neposlední řadě i schopnost vládnout nějakou zbraní a splnění Podmínek účasti a dodržení Pravidel

Více informací o průběhu celé akce najdete v Pravidlech a o celkovém charakteru akce v Podmínkách účasti. A budeme rádi, když navštívíte Fórum nebo nás kontaktujete.

Zapsat se do skupiny Svatá Hora