13. Ročník (2016)

Třináctý ročník Pouti na Svatou horu proběhne v termínu:

19. – 21. srpna 2016

Legenda:

     Země je stále rozvrácena a zpustošena. Král místo správy země věnuje se spíše pitkám, zábavě a boji v cizích válkách. Páni v příhraničních oblastech se věnují vlastním drobným válkám, tu vyhraje jeden, tu druhý. Lid trpí a žoldnéři zažívají tučné časy. Páni je neváhají dobře zaplatit, kapsy se plní zlatem, ale málokdo si ho dokáže i užít, velmi často spíš jeho kosti spočinou v kapradí na dně nějaké rokle hraničního hvozdu jako potrava pro krkavce a divou zvěř. Nakonec však ti, co padnou, jsou ti šťastnější, neboť smrt je leckdy lepší než padnout do zajetí…
 
  

Úvodem

O co vlastně jde?

Pouť na Svatou Horu je tažením, bitvou a hrou zároveň, jde o putování a několikadenní vzájemný boj kovovými a střelnými zbraněmi podle jednoduchých pravidel.

Celá akce je nyní situována spíše do oblasti západní a střední Evropy (v předchozích ročnících šlo spíše o Balkán či Svatou zemi doby křížových výprav), a to zejména co se dobové výzbroje, výstroje, oděvů a chování týče.

Od účastníků vyžaduje jistou míru úcty k dobovosti, chuť hrát a zahrát si a v neposlední řadě i schopnost vládnout nějakou zbraní a splnění Podmínek účasti a dodržení Pravidel

Více informací o průběhu celé akce najdete v Pravidlech a o celkovém charakteru akce v Podmínkách účasti. A budeme rádi, když navštívíte Fórum nebo nás kontaktujete.

Zapsat se do skupiny Svatá Hora