Jste zde

10. Ročník (2012)

Desátý ročník Pouti na Svatou horu proběhl v termínu:

24. – 26. srpna 2012

Legenda:

Bratři!
Do polního ležení vojska střežícího průsmyky v balkánských horách proti přesile nevěřících dorazil posel se zprávou pro Jana, kapitána skupinky žoldnéřů z Českého království. V listě stojí, že Janův otec rytíř Jindřich z Hrádku zemřel za podivných okolností, snad raněn lapky a Jan by se měl ujmout rodového panství. Je však nutné spěchat, protože o smrti rytíře Jindřicha se dozvěděl i jeho levoboček Jošt, který se k výpravě proti pohanům nepřidal a raději se snaží zbohatnout v drobných půtkách vedených českými velmoži mezi sebou, a Janovi nepřítomnosti by tak mohl využít ve svůj prospěch. Jan neváhal a jelikož mu čest zakazovala opustit vojsko bojující ve jménu Páně proti musulmanskému nebezpečí vyslal alespoň část své družiny, aby hájila jeho dědické nároky a případně se vypořádala s Joštem, panchartem, který se jistě o získání otcova majetku pokusí...
 
Fotogalerie:
PoutNaSvatouHoru_2012_8_2426
 
Fotogalerie a video:
Pout na Svatou Horu 2012