Jste zde

2. Ročník (2004)

trasa Kamýk n.Vlt. - Zduchovice - Obory - lesy pod Svatou Horou (mezi vesnicemi Višňová a Jelence)

Z přístavů kamenných, vojska křižácká pomalu se vlekla, nocí i dnem - ke Svaté hoře. Však, jak shodnout se mohou, když páni mezi nimi, když každý první stanout chce na vrcholu... A tak tříští se šiky, drobí se oddíly, jako vlny mořské o skaliska, jako prázdné džbány od vína, když dna jejich dohlédneš.

Křižáci, rytíř či nuzák, pán nebo rab, ti všichni jak jeden, ze země kol kolem mají strach, však dusí jej v sobě, jak uhlík řeřavý. A spalováni nejistotou, unavení pochodem a pouští, víra je opouští, pokud nějaká ještě jim zbyla. Kdo by se divil pak, že v čas ten pochmurný, pod kotoučem tekutého zlata, jenž rozpaluje srdce a mysl, ale též dusí a pustoší, rozmíšky v boj se tu zvrtly...

Malicherné důvody, víno a moc, smíšeny v jedinou směs, postavily proti sobě bratry, rozdělily síly i myšlenky. A dva tábory zbudovány byly, na straně polední a půlnoční, pod Svatou horou, kam dojít jim nebylo dáno. Jezdci teď vyslaní, na všechny strany, krajinu obhlédnout, vojsko si musí - a velitelé nad mapami se sklánějí, plánují a řeší, jak druhé rozdrtit, překvapit, dobýt.

A již zde ráno, paprsky první rozletěly se krajinou - když tu náhle, nečekáni, polední vojáci do ležení vtrhli nepřátel svých... s křikem radostným a jiskrou v oku, rozsévají smrt a zkázu. Spánek či bdění, se zbraní, bez ní - takové poslední jsou okamžiky těch, kteří stráže své nepostavili nebo usnout nechali, těch, které nástrahy noci v neštěstí uvrhly... teď jejich krev v písek se vpíjí, jež lačně hltá, a žádá další... Neb odplata silnou je zbraní a nevyhladíš nepřálské šiky celé, ne všechny pobiješ, pane,...

Seskupit přeživší, seřadit, hnát - toť možnost, kterou vojáci polední užili, by úderem přímým, jak z luku střela, valy polední dobyli sobě, pomstili smrt svých a další duše... poslali k ďáblu. Oko za oko, šrámy a jizvy, taková hudba teď kvílivě hraje. A hrstka posledních, poledních vojáků, v marné své naději, úder teď vrací - však jak marné je bušení, do vrat a pevnosti, jak slabá útěcha, ztráty že způsobí - když sami padli...

...

Oslavuj, pane, směj se a hýři,
rozhazuj peníze, vinu snaž smít,
k břehům tvým krvavým, lodě však míří,
ti co sem přijedou, budou tě chtít;

nesnesou soupeře, nesnesou starce,
po Moci touží, bezbožní jsou,
dokud smrt nesáhne, i na tvé chlapce,
oni tu zůstanou, neodejdou...

(Aeternus, "Píseň vítězi")

Fotky ZDE