Jste zde

4. Ročník (2006)

"Řád proti Neřádu"

Hradčanské stěny u Mimoně, trasy: Jestřebí - Staré Splavy... nebo Vrchovany - Staré Splavy...

Kde není silné vlády, kde není jednoty a svornosti, tak kromě válek otevřených též jedovatý had pomluv a lží začne omotávat se kol nohou. Pak i ti, kteří našli sílu řádu a sebe podřídili vyšší pravdě než pravdě plného břichu, i ti selhávají; poušť udusí je svým písčitým prachem, skály ozdrásají jejich obuv, slunce rozpálí zbroje a uvaří mozek, až oslepnou, síly ztratí a zbloudí tam, kde labyrint nekonečných plání číhá a stravuje. Pak ti, kdo zemi potajmu si vládnou, kdo doma jsou v neustálém pohybu, kdo schovávají za dobré úmysly a masku nevinnosti lstivost a chamtivost po krví potřísněném zlatu, pak ti vítězně sevřou zástavu jejich, vyzvednou ji výš a pak v prach vrhnou, pošlapou a vítězně moc svou jen utuží. Všichni pod jedním křížem, všichni na jedné zemi, a přesto s jinými úmysly - takové boje vedou se. A ani král, ni papež sám tolik sil zde nemá, aby mír nastolit mohl.

"Najdeme rytíře, bez bázně a pokory, bez zábran a strachu,
rytíře takové, co zabijí pro míncí hrst a zábavy trochu,
najdeme jiné, neméně schopné, statečné, v plné lesku zbroji,
jak sobě hrob kopou si, na úpatí hory..." (Aeternus)

autentické Deníky z Pouti na Svatou horu 2006 (71kB; .pdf)

Fotky ZDE