Jste zde

8. Ročník (2010)

20. – 22. 8. 2010

Legenda:

Kdysi mocná Konstantinopol zeslábla. Již desetiletí zuří neustálá válka mezi křesťanským světem a Osmanskou říší snažící se neustále rozšiřovat své državy na Balkáně. Pro vojska bránící se této invazi je nezbytně nutné udržet zásobovací trasy. Ty jsou ohrožovány nejen nepřítelem, ale i tlupami různých lapků a zběhů. Jedna z nejnebezpečnějších oblastí je nedaleko Dorjanského jezera mezi posádkami v Doirani a Mouries. Zde stezka prochází nepřehlednými skalami a hustými lesy. Útoky na transporty zásob i kupecké karavany jsou tu na denním pořádku. Z tohoto důvodu sem byla vyslána jednotka složená z bojem prověřených žoldnéřů tvořících pestrou mozaiku národností celého křesťanského západu. Jejich úkolem je zabezpečit vymezené území a zajistit bezpečný průjezd všem kupeckým karavanám a transportům zásob a zbraní na stezce v obou směrech. Nebezpečí představují různé skupinky lapků i nepravidelné oddíly turecké armády. Boj o zásobovací cesty se pro všechny stane bojem na život a na smrt, kdy nejsou bráni zajatci a neexistuje slitování...
 

Fotogalerie:

http://roslin.rajce.idnes.cz/20._az_22._srpna_2010_Pout_na_Svatou_horu/