Jste zde

9. Ročník (2011)

Devátý ročník Poutě na Svatou horu proběhl v termínu:

19. – 21. srpna 2011

Legenda:

Z východu, kde kdysi mocná Konstantinopol svádí nerovný boj s vojsky osmanského sultána, přicházejí znepokojivé zprávy. Jak dlouho ještě může tento ostrůvek světla a křesťanské víry vzdorovat nekonečné záplavě pohanských hord? Co se stane, až byzantské slunce zapadne a na temném nebi ho vystřídá půlměsíc? Tyto otázky probouzí ze sna nejen korunované hlavy Evropy, ale děsí i prostý lid, který v dění na východě spatřuje blízkost dlouho očekávaného druhého příchodu Krista a konce pozemského světa. Jako by to nestačilo, na křídlech špatných zpráv přišel přes moře z východu také mor, nemoc, proti níž není léku. Lidé umírají po stovkách a černá smrt kosí všechny bez ohledu na postavení či majetek. Bere si děti, ženy, starce, i zdatné muže. Orná půda není oseta, lesy jsou vypáleny a potoky zamořeny tlejícími těly. Lidé bojují doslova o každý kousek chleba a v zemi propuká násilí a rabování. Jediné, co lidem zbývá, je víra v Boha. Někteří to považují za poslední soud, zkoušku, nebo trest za zlé skutky. Jsou však místa, kde se lidé v zoufalství vzdali své víry, propadli lživým slibům falešných proroků a vydali se cestou kacířství. Houfy těchto blouznivců táhnou dříve úrodnou krajinou, plení a bez milosti zabíjejí každého, kdo se odmítne přidat... Jeden takový houf nedávno vyplenil i nedaleký klášter, pobil mnichy, pobral monstrance, kalichy a znesvětil oltáře. To byla poslední kapka – biskupu Isidorovi právě došla trpělivost, odmítl se již spoléhat na světskou spravedlnost a rozhodl se tuto nákazu, horší než mor, vyléčit jednou pro vždy – ohněm a mečem. Najal nejlepší žoldnéře a vyslal je do hlubokých lesů plných temných strží, kam noha člověka nevstoupila možná celá staletí, kde se ještě stále najdou místa zasvěcená starým pohanským modlám a kam se podle posledních zpráv houfy heretiků ukryly...
 
Fotogalerie:
http://martinveris.rajce.idnes.cz/Svata_Hora%2C_srpen_2011/
 
Kronika:
http://vocasove.zeme-demonu.cz/detail.php?article=13