Jste zde

11. Ročník (2014)

Jedenáctý ročník Pouti na Svatou horu proběhl v termínu:

22. – 24. srpna 2014

Legenda:

Kdesi v Čechách...
 
Není tomu dávno, co odezněla válečná vřava a země je dosud rozvrácena a zpustošena. Panství dvou rytířů jsou rozdělena hranicí procházející po kupecké stezce od severu k jihu. Družiny obou dvou se v dobách nouze občas přiživují na přepadávání kupců a pocestných, kteří po této cestě jedou, tak jako mnozí v těchto špatných časech. Jelikož cesta prochází přesně po hranici jejich panství, dochází mezi nimi často ke svárům a hranice se stává dějištěm mnoha šarvátek a půtek mezi družinami obou pánů. Oba sousedé se tak baví číháním na to, kdy ten druhý udělá chybu, které by se dalo využít a pomoci si k pár zlaťáčkům nebo třeba i vesničce navíc...