Jste zde

12. Ročník (2015)

Dvanáctý ročník Pouti na Svatou horu proběhne v termínu:

28. – 30. srpna 2015

Legenda:

     Země je rozvrácena a zpustošena. Král místo správy země věnuje se spíše pitkám, zábavě a boji v cizích válkách. Vždy jednou za rok pořádá pro své pobavení turnaj pro neurozené – vojáky, žoldnéře i prostý lid – vítěz turnaje je pak povýšen do rytířského stavu a má zajištěno místo v královské družině. Je to ale zvláštní a krvavý turnaj – zápolí se na život a na smrt a zvítězit může pouze jeden. Jen ten nejlepší dokáže nalézt v divokých roklích pohraničního hvozdu korouhev se symbolem Grálu a udržet ji do slunce západu následujícího dne – musí bojovat proti všem dalším turnajníkům i proti nástrahám divočiny. Spolehnout se může pouze sám na sebe – v tomto boji nemá spojence a zrada číhá na každém kroku. Zahájení letošního turnaje se blíží a dobrodruzi z široka daleka se již začínají sjíždět, aby poměřili své síly…