Jste zde

13. Ročník (2016)

Třináctý ročník Pouti na Svatou horu proběhne v termínu:

19. – 21. srpna 2016

Legenda:

     Země je stále rozvrácena a zpustošena. Král místo správy země věnuje se spíše pitkám, zábavě a boji v cizích válkách. Páni v příhraničních oblastech se věnují vlastním drobným válkám, tu vyhraje jeden, tu druhý. Lid trpí a žoldnéři zažívají tučné časy. Páni je neváhají dobře zaplatit, kapsy se plní zlatem, ale málokdo si ho dokáže i užít, velmi často spíš jeho kosti spočinou v kapradí na dně nějaké rokle hraničního hvozdu jako potrava pro krkavce a divou zvěř. Nakonec však ti, co padnou, jsou ti šťastnější, neboť smrt je leckdy lepší než padnout do zajetí…